NaOCl -Natri Hypocloric 10% “Nước Javel”

Đặt hàng
Ngoại Quan: Chất lỏng màu vàng nhạt
Công Thức: NaOCl
Qui cách: 35kg/phi
Xuất xứ: Việt Nam
Ứng dụng : Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt,…

Not Found

The requested URL / was not found on this server.