NaOCl -Natri Hypocloric 10% “Nước Javel”

Đặt hàng

Ngoại Quan: Chất lỏng màu vàng nhạt

Công Thức: NaOCl

Qui cách: 35kg/can – bồn

Xuất xứ: Việt Nam

Ứng dụng : Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt,…