KCL – Kali trắng (Bột)

Đặt hàng

Ngoại Quan: Bột màu trắng

Công Thức: KCL
Qui cách: 50kg/bao
Xuất xứ: Israel
Ứng dụng : Dùng trong xử lý nuớc thải

Not Found

The requested URL / was not found on this server.