Ca(OCl)2 – Calcium Hypochloride

Đặt hàng

Ngoại Quan: Bột trắng hoặc hạt trắng mờ

Công Thức:  Ca(OCl)2
Qui cách: 50kg/thùng
Xuất xứ: Nhật bản
Ứng dụng :Dùng trong công nghiệp diệt khuẩn, xử lý nước, tẩy trắng bột giấy vải sợ, nuôi trồng thuỷ sản.
Hypochlorite canxi được sử dụng cho việc khử trùng nước uống hoặc nước bể bơi. Nó được sử dụng như một thuốc diệt trùng trong bể bơi ngoài trời.
Calcium hypochlorite cũng là một thành phần trong bột tẩy trắng, (dùng để tẩy trắng sợi). Nó cũng được sử dụng tẩy uế và gỡ rêu tảo

Not Found

The requested URL / was not found on this server.