Ca(OCl)2 – Calcium Hypochloride (bột)

Đặt hàng

Ngoại Quan: Dạng bột màu trắng hay ánh xám

Công Thức: Ca(OCl)2
          Ca(OCl)2 – 65%
          Ca(OCl)2 – 70%
Qui cách: 40kg – 50kg/thùng
      Độ ẩm: 4.0% max.
      Tan trong nước tối đa: 25.0% max.
Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng : Dùng trong công nghiệp diệt khuẩn, xử lý nước, tẩy trắng bột giấy vải sợ, nuôi trồng thuỷ sản.

Not Found

The requested URL / was not found on this server.