Al2(SO4)3. 14H2O – Phèn Nhôm

Đặt hàng
Ngoại Quan: Dạng tấm, mảnh có hình dạng không xác định, có màu trắng hoặc màu vàng đục
 
– Công Thức: Al2(SO4)3. 14H2O
Hàm Lượng Al2O3: 14,5%
Nhu cầu nước sinh hoạt sẽ tăng vọt lên trong những năm tới đòi hỏi phải tăng cường sản xuất và cung cấp những hóa chất xử lý nước cũng như ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất các hóa chất có hiệu quả xử lý nước tốt hơn các loại phèn đơn, phèn kép truyền thống đã sử dụng hàng trăm năm nay.
Trước tiên là nhôm sunfat sản xuất từ axit sunfuric và một vật liệu chứa nhôm như đất sét, cao lanh, quặng bôxit, nhôm hydroxit.
Công thức chung của nhôm sunfat là Al2(SO4)3.nH2O, thường gặp Al2(SO4)3.18H2 chứa 15% Al2O3. Tùy theo điều kiện sản xuất, có thể thu được nhiều loại tinh thể nhôm sunfat hydrat hóa khác nhau trong đó giá trị của n có thể là 18,,16, 27,…
 
– Qui Cách: 25kg/bao
– Xứ Xuất: Việt Nam
– Ứng dụng: Xử lý nước

Not Found

The requested URL / was not found on this server.