NiSO4 – Nikel sulphateư

Đặt hàng
Ngoại Quan: Dạng tinh thể màu xanh, độc
– Công Thức: NiSO4
Qui cách: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản
Ứng dụng : Dùng làm dung dịch điện ly bể mạ nikel, tạo màu, cắn màu thuốc nhuộm….

Not Found

The requested URL / was not found on this server.