ZnO – – Zinc Oxide 99.8%

Đặt hàng
Ngoại Quan: Bột màu trắng, dễ phân huỷ ở nhiệt độ thường, dễ tan trong môi trường kiềm, acid, không tan trong cồn
Công Thức: ZnO
Qui cách: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc, Malaysia
Ứng dụng : Nguyên Liệu sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn gia súc

Not Found

The requested URL / was not found on this server.