NH4(OH)_Amoniac

Đặt hàng

Ngoại Quan: Là chất khí không màu, có mùi sốc đặc trưng. Có thể hòa tan mạnh trong nước tạo thành dung dịch NH3

Công Thức: NH4OH hoặc NH3
Qui cách: 220lít/phy
Xuất xứ: Việt Nam
Ứng dụng : Trong sản xuất phân bón,thuốc nhuộm tóc,thuốc duỗi tóc,chống đông mủ cao su…

Not Found

The requested URL / was not found on this server.