Lưu Huỳnh – Sulfur

Đặt hàng

Ngoại Quan: Dạng bột màu vàng

Công Thức: S
Qui cách: 25kg/bao
Xuất xứ: Korea
Ứng dụng : Nguyên Liệu sản xuất phân bón, cao su, khử trùng mối.