Lưu Huỳnh Cục – SULFUR LUMP

Đặt hàng

Ngoại Quan: Dạng cục, màu vàng

Công Thức: S
S min 99.8 %
Qui cách: 25kg/bao
Xuất xứ: Philippin
Ứng dụng : Nguyên liệu sản xuất phân bón, cao su, sản xuất đường.

Not Found

The requested URL / was not found on this server.