Clorin (CaOCl2)

Đặt hàng

- Tên sản phẩm: Clorin-65%-15kg

- Công thức : Ca(OCl)2

- Thành phần : Ja-65%-15kg

- Loại sản phẩm : Hoá chất xử lý nước bể bơi