C6H8O7.H2O – Acid Citric

Đặt hàng

Ngoại Quan: Tinh thể màu trắng

Công Thức: C6H8O7.H2O
Qui cách: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc
Ứng dụng : Nguyên liệu sản xuất phân bón, dùng trong ngành thực phẩm

Not Found

The requested URL / was not found on this server.