FeSO4.7H2O – Ferous Sulphate Hepta 99%

Đặt hàng

Ngoại Quan: Sulphat Sắt kết thành tinh thể hình thoi  màu xanh nhạt . Tan hòan tòan trong nước không tan trong rượu.

Những vùng đất bạc màu, đồi núi dóc cao nguyên thường thiếu Sắt  có nơi thiếu trầm trọng. Cây Cafê, cao su, cây lúa rất cần được bổ sung Sắt.

Thông số kỹ thuật

 

FeSO4.7H2O 98 – 98.06% min
Fe 20 – 20.06% min
Pb 20 ppm max
Asenic 5 ppm max
Thành phần không tan 0.2% max

 

Các ứng dụng khác

Trong rau quả nó được sử dụng để điều trị sắt úa lá. Mặc dù không phải là nhanh làm chelate sắt, ảnh hưởng của nó được lâu dài. Nó có thể được trộn với phân compost và đào vào đến đất để tạo ra một cửa hàng mà có thể kéo dài trong nhiều năm.

– Công Thức: FeSO4.7H2O

– Qui cách: 25kg/bao

– Xuất xứ: Trung Quốc

– Ứng dụng: Nguyên liệu sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn gia súc, xử lý nước thải.

Not Found

The requested URL / was not found on this server.