Xylene (C6H4(CH3)2)

Đặt hàng

Tên: Xylene
CTHH: C8H10, C6H4(CH3)2, C6H4C2H6
Quy cách: hàng xá hoặc 179kg/thùng
Xuất xứ: Mã Lai, Hàn Quốc, Thái Lan

Not Found

The requested URL / was not found on this server.