H3PO4 – Axit Photphoric

Đặt hàng

Ngoại Quan: Chất lỏng trong suốt, không màu, có vị chua, có đầy đủ tính chất của một acid.

Công Thức: H3PO4
Qui cách: 35kg/can
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc
Ứng dụng : Nguyên liệu sản xuất phân bón, thuỷ tinh gạch men, xử lý nước, xi mạ, sản xuất chất giặt tẩy.

Not Found

The requested URL / was not found on this server.