Ca(OCl)2 – Calcium Hypochloride

Đặt hàng

Ngoại Quan: Bột trắng hoặc hạt trắng mờ

Công Thức:  Ca(OCl)2
Qui cách: 45kg/thùng
Xuất xứ: Nhật bản
Ứng dụng : Dùng trong công nghiệp diệt khuẩn, xử lý nước, tẩy trắng bột giấy vải sợ, nuôi trồng thuỷ sản.

Not Found

The requested URL / was not found on this server.