C2H2O4 – Axit Oxalic

Đặt hàng

Ngoại Quan: Hạt tinh thể trắng, trắng ngà

Công Thức: C2H2O4
Qui cách: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng : Chế tạo dung dịch chất tẩy rửa, chế tạo da thuộc, đánh bóng đá hoa cương, xử lý nước và dệt nhuộm, thực phẩm, phân bón, tổng hợp hoá hữu cơ.

Not Found

The requested URL / was not found on this server.